[dpdk-dev] One pkt in mbuf chain - virtio pmd driver

Czaus, Tomasz tomasz.czaus at intel.com
Thu Aug 7 08:19:58 CEST 2014


Hello,

Does virtio pmd driver support scenario when a frame fits in mbuf chain, this means all headers (eth/ipv4/tcp) are located in first mbuf and user data is located in next mbuf. I have asked the same question on dpdk-ovs mailing group, here is a thread and more details:

https://lists.01.org/pipermail/dpdk-ovs/2014-August/001557.html

Best Regards,
Tomasz Czaus

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


More information about the dev mailing list