[dpdk-dev] [PATCH v6 3/3] efd: run-time dispatch over x86 EFD functions

Ananyev, Konstantin konstantin.ananyev at intel.com
Thu Oct 5 11:40:31 CEST 2017> +efd_value_t
> +efd_lookup_internal_avx2(const efd_hashfunc_t *group_hash_idx,
> +		const efd_lookuptbl_t *group_lookup_table,
> +		const uint32_t hash_val_a, const uint32_t hash_val_b)
> +{
> +#ifdef CC_SUPPORT_AVX2
> +	efd_value_t value = 0;
> +	uint32_t i = 0;
> +	__m256i vhash_val_a = _mm256_set1_epi32(hash_val_a);
> +	__m256i vhash_val_b = _mm256_set1_epi32(hash_val_b);
> +
> +	for (; i < RTE_EFD_VALUE_NUM_BITS; i += 8) {
> +		__m256i vhash_idx =
> +				_mm256_cvtepu16_epi32(EFD_LOAD_SI128(
> +				(__m128i const *) &group_hash_idx[i]));
> +		__m256i vlookup_table = _mm256_cvtepu16_epi32(
> +				EFD_LOAD_SI128((__m128i const *)
> +				&group_lookup_table[i]));
> +		__m256i vhash = _mm256_add_epi32(vhash_val_a,
> +				_mm256_mullo_epi32(vhash_idx, vhash_val_b));
> +		__m256i vbucket_idx = _mm256_srli_epi32(vhash,
> +				EFD_LOOKUPTBL_SHIFT);
> +		__m256i vresult = _mm256_srlv_epi32(vlookup_table,
> +				vbucket_idx);
> +
> +		value |= (_mm256_movemask_ps(
> +			(__m256) _mm256_slli_epi32(vresult, 31))
> +			& ((1 << (RTE_EFD_VALUE_NUM_BITS - i)) - 1)) << i;
> +	}
> +
> +	return value;
> +#else
> +	RTE_SET_USED(group_hash_idx);
> +	RTE_SET_USED(group_lookup_table);
> +	RTE_SET_USED(hash_val_a);
> +	RTE_SET_USED(hash_val_b);
> +	/* Return dummy value, only to avoid compilation breakage */
> +	return 0;
> +#endif
> +
> +}

#ifdef CC_SUPPORT_AVX2 is still there.
Will wait for v7 I guess.
Konstantin


More information about the dev mailing list