[dpdk-dev] [PATCH v2 4/8] app/eventdev: add ethernet device setup helpers

Pavan Nikhilesh pbhagavatula at caviumnetworks.com
Mon Dec 11 12:12:32 CET 2017


Add ethernet device setup functions to configure ethdev ports incase
prod_type_ethdev option is enabled.

Signed-off-by: Pavan Nikhilesh <pbhagavatula at caviumnetworks.com>
Acked-by: Jerin Jacob <jerin.jacob at caviumnetworks.com>
---

 v2 Changes:
 - Removed unnecessary "\n" from evt_err, reworked ethernet queue setup.

 app/test-eventdev/test_perf_atq.c  | 1 +
 app/test-eventdev/test_perf_common.c | 65 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 app/test-eventdev/test_perf_common.h | 1 +
 app/test-eventdev/test_perf_queue.c | 1 +
 4 files changed, 68 insertions(+)

diff --git a/app/test-eventdev/test_perf_atq.c b/app/test-eventdev/test_perf_atq.c
index 6082d4ff3..a2067345d 100644
--- a/app/test-eventdev/test_perf_atq.c
+++ b/app/test-eventdev/test_perf_atq.c
@@ -280,6 +280,7 @@ static const struct evt_test_ops perf_atq = {
 	.opt_check     = perf_atq_opt_check,
 	.opt_dump      = perf_atq_opt_dump,
 	.test_setup     = perf_test_setup,
+	.ethdev_setup    = perf_ethdev_setup,
 	.mempool_setup   = perf_mempool_setup,
 	.eventdev_setup   = perf_atq_eventdev_setup,
 	.launch_lcores   = perf_atq_launch_lcores,
diff --git a/app/test-eventdev/test_perf_common.c b/app/test-eventdev/test_perf_common.c
index 18945c0eb..ff5c499f9 100644
--- a/app/test-eventdev/test_perf_common.c
+++ b/app/test-eventdev/test_perf_common.c
@@ -407,6 +407,71 @@ perf_elt_init(struct rte_mempool *mp, void *arg __rte_unused,
 	memset(obj, 0, mp->elt_size);
 }

+#define NB_RX_DESC			128
+#define NB_TX_DESC			512
+int
+perf_ethdev_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt)
+{
+	int i;
+	struct test_perf *t = evt_test_priv(test);
+	struct rte_eth_conf port_conf = {
+		.rxmode = {
+			.mq_mode = ETH_MQ_RX_RSS,
+			.max_rx_pkt_len = ETHER_MAX_LEN,
+			.split_hdr_size = 0,
+			.header_split  = 0,
+			.hw_ip_checksum = 0,
+			.hw_vlan_filter = 0,
+			.hw_vlan_strip = 0,
+			.hw_vlan_extend = 0,
+			.jumbo_frame  = 0,
+			.hw_strip_crc  = 1,
+		},
+		.rx_adv_conf = {
+			.rss_conf = {
+				.rss_key = NULL,
+				.rss_hf = ETH_RSS_IP,
+			},
+		},
+	};
+
+	if (opt->prod_type == EVT_PROD_TYPE_SYNT)
+		return 0;
+
+	if (!rte_eth_dev_count()) {
+		evt_err("No ethernet ports found.");
+		return -ENODEV;
+	}
+
+	for (i = 0; i < rte_eth_dev_count(); i++) {
+
+		if (rte_eth_dev_configure(i, 1, 1,
+					&port_conf)
+				< 0) {
+			evt_err("Failed to configure eth port [%d]", i);
+			return -EINVAL;
+		}
+
+		if (rte_eth_rx_queue_setup(i, 0, NB_RX_DESC,
+				rte_socket_id(), NULL, t->pool) < 0) {
+			evt_err("Failed to setup eth port [%d] rx_queue: %d.",
+					i, 0);
+			return -EINVAL;
+		}
+
+		if (rte_eth_tx_queue_setup(i, 0, NB_TX_DESC,
+					rte_socket_id(), NULL) < 0) {
+			evt_err("Failed to setup eth port [%d] tx_queue: %d.",
+					i, 0);
+			return -EINVAL;
+		}
+
+		rte_eth_promiscuous_enable(i);
+	}
+
+	return 0;
+}
+
 int
 perf_mempool_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt)
 {
diff --git a/app/test-eventdev/test_perf_common.h b/app/test-eventdev/test_perf_common.h
index ab2e59988..5c6a615ef 100644
--- a/app/test-eventdev/test_perf_common.h
+++ b/app/test-eventdev/test_perf_common.h
@@ -157,6 +157,7 @@ perf_nb_event_ports(struct evt_options *opt)
 int perf_test_result(struct evt_test *test, struct evt_options *opt);
 int perf_opt_check(struct evt_options *opt, uint64_t nb_queues);
 int perf_test_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt);
+int perf_ethdev_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt);
 int perf_mempool_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt);
 int perf_event_dev_port_setup(struct evt_test *test, struct evt_options *opt,
 				uint8_t stride, uint8_t nb_queues);
diff --git a/app/test-eventdev/test_perf_queue.c b/app/test-eventdev/test_perf_queue.c
index 0caf5757c..18e1bd59b 100644
--- a/app/test-eventdev/test_perf_queue.c
+++ b/app/test-eventdev/test_perf_queue.c
@@ -293,6 +293,7 @@ static const struct evt_test_ops perf_queue = {
 	.opt_dump      = perf_queue_opt_dump,
 	.test_setup     = perf_test_setup,
 	.mempool_setup   = perf_mempool_setup,
+	.ethdev_setup	  = perf_ethdev_setup,
 	.eventdev_setup   = perf_queue_eventdev_setup,
 	.launch_lcores   = perf_queue_launch_lcores,
 	.eventdev_destroy  = perf_eventdev_destroy,
--
2.14.1More information about the dev mailing list